disclaimer


Ik geef u vrij toegang tot de website www.beitem.be. Door gebruik te maken van deze pagina's onderwerpt u zich aan de hierna volgende regels.

Alle informatie, gegevens, afbeeldingen, koppelingen, diensten of produkten die u aantreft op deze website zijn puur ter informatie bedoeld. De inhoud van de aangeboden informatie wordt gegeven "as is", en kan dus fouten of tekortkomingen bevatten. Ik kan geen enkele garantie geven inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie van mij of van derden, die op deze site is gebruikt. Ik ben niet verantwoordelijk voor paginaís of diensten van externe websites, waarnaar verwezen wordt. Ik kan evenmin persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor het verkeerd gebruik van enige informatie op deze webstek.

Ik kan op geen enkele wijze zťlf persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defecten, gederfde inkomsten of andere directe, indirecte, incidentele of speciale beschadigende gevolgen of voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, of het functioneren van deze website. Ik kan ook niet persoonlijk ter verantwoording worden geroepen voor mogelijke nare gevolgen voor de computerhardware of -software van de bezoekers van deze website. Ik ben evenmin verantwoordelijk voor eventuele materiŽle schade die, rechtsreeks on onrechtsreeks, het gevolg is van een een tijdelijke of definitieve onderbreking in de beschikbaarheid van de informatie, diensten, producten en programma's op deze site, zowel die van mij als die van derden.

Niemand is volmaakt of onfeilbaar. Het internet is een vluchtig en mobiel universum. Als enkeling (die ook nog instaat voor het script, de lay-out, de updating, de illustraties enz.) kan ik onmogelijk alle informatie permanent natrekken op haar waarheidsgehalte. Bepaalde passages op deze website kunnen, naar uw inzicht, ronduit foutief zijn, aanstootgevend zijn of standpunten verkondigen die helemaal of ten dele in strijd zijn met uw (godsdienstige of levensbeschouwelijke) overtuiging. In plaats van u te ergeren over de hťle site kan u beter uw bedenkingen verwoorden in een persoonlijke e-mail of per brief. Ik zal dan nagaan of uw klacht gegrond is en eventueel de gewraakte passage(s) verwijderen, zonder vermelding evenwel van de reden.

Alle teksten en het script van de site zijn van mijn hand (Willem Wylin © Copyright. Alle Rechten Voorbehouden), tenzij anders vermeld. De site heeft geen commerciŽle bedoelingen. Het aangeboden materiaal staat uitsluitend ter beschikking voor persoonlijk gebruik. Wie de teksten, de afbeeldingen of de opbouw van deze website - zonder schriftelijke toestemming van de auteur, en zonder bronvermelding - gedeeltelijk of helemaal online reproduceert of verspreidt voor andere publicaties en/of om er persoonlijk financiŽel voordeel mee te doen, schendt de Belgische wetgeving inzake auteursrechten en stelt zich dus bloot aan gerechtelijke maatregelen.

Strikt genomen is de naam en/of logo van sommige gekoppelde websites copyright van de eigenaar(s) en audio/videoproviders. Wanneer iemand van hen er niet mee instemt dat een link wordt gelegd naar zijn/haar website, logo of audio/videosignaal, dan zal ik deze koppeling verwijderen na het ontvangen van een officiŽel bericht, bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail, waarin die verwijdering wordt geŽist. De betrokkene gelieve zijn/haar volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en, zo mogelijk, verwijzingen te vermelden waaruit moet blijken dat de auteursrechten inderdaad wettelijk worden geschonden.

Voor elke claim, klacht of verzoek tot overname (van tekst of beeld), kan u mij bereiken per onderstaande adres of e-mail.

Willem Wylin © Copyright 2014- . Alle rechten voorbehouden.
Bleuckeveldlaan 24
B - 3080 Tervuren
Belgium
E-mail: willem.wylin@telenet.be