Zoek op deze site met FreeFind

Lectuur i.v.m. Beitem

 • ALBUM JOSEPH DELBAERE. Rumbeke, Herreman, 1968. 278 blz.

 • ALEXANDRIEN, M. De aanleg en het onderhoud der wegen in BelgiŽ door de lokale besturen. De barriŤres en de tolrechten vanaf de middeleeuwen tot aan de revoluties van 1830, in - Gemeentekrediet van BelgiŽ, IX (1955), pp. 1-7.

 • ALLOSSERY, P. Geschiedkundige boekenschouw over het huidige West-Vlaanderen in 't algemeen en zijne gemeenten in 't bijzonder. 2 dln. Brugge, Sociťtť d'Emulation, 1912-1913.

 • ARICKX, B. De aanleg van de steenweg Kortrijk-Gent 1716-1722 (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling). KU Leuven, 1972.

 • BARBAIX, A. Zeven eeuwen Ten Bunderen. Geschiedenis van het klooster Onze-Lieve-Vrouw Ten Bunderen. Moorslede 1269-1971. Brugge, 1973.

 • BLANCKE, J. De Roomsche heirwegen, in - Biekorf, 5 (1894), pp. 185-190. Gent, 1921.

 • BLOMME, B. Sint-Godelievekerk ca. 1910 in Beitem/Rumbeke, in - Mandeldal jg. 2004, nr 2, p. 33.

 • BLOMME, B. Verrassend Beitem (20/06/2010), in - Mandeldal jg. 2010, nr. 3, p. 68.

 • BOSSU, J. Vlaanderen in oude kaarten: drie eeuwen cartografie. Knokke-Tielt, 1982.

 • BOUCQUEY, R. Rumbeke en de Geuzentijd (16de eeuw), in - Nieuwe Rumbeekse Avondstonden, jg. 13 (1980), pp. 31-70.

 • BOUCQUEY, R. "Immer meer". 250 jaar Klooster van St.-Vincentius a Paulo te Rumbeke. DVD-video. Roeselare, VAWA, 2006, 46 min.

 • BOUCQUEY, R. & FOSSEZ, G. Andrť Delbaere 70. Verenigde Vriendenfonds Roeselare-Rumbeke, 1985.

 • Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het Cultuurbezit in BelgiŽ. Architectuur. Deel 17 nį 1, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare; Kanton Roeselare. Turnhout, 1999.

 • BROECKX, J. L. e.a. Flandria nostra. Ons Land en ons volk. Zijn standen en beroepen door de tijden. 5 dln. Antwerpen/Brussel, Standaard Boekhandel, 1960.

 • CALLEWAERT, F. De kerkklokken van Beitem/Rumbeke voor Wereldoorlog I, in - Roeselaarse Klokkengilde, jaarboek 2003, pp. 84-86; in - Mandeldal, jg. 32 (2007), nr. 3, pp. 89-91.

 • CALLEWAERT, F. 90 jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit. Duitse verdedigingswerken in de regio Roeselare, in - Mandeldal, 2004, nr. 1

 • CALLEWAERT, F. Karel Philip Theodoor van Paltz-Schulzbach 1724-1799, Markies van Bergen op Zoom, in - Mandeldal, jg. 24, 1999, nr. 5, pp. 132-136.

 • CALLEWAERT, F.; REBRY, R. Inventaris kapellen, beelden, kruisbeelden. Roeselare. Roeselare, 1997.

 • CHOCKUEEL, A. Les civilisations prťhistoriques et anciennes de la Flandre Occidentale. Brussel, 1950.

 • CLOET, M. (red.). Het bisdom Brugge (1559-1984). Bisschoppen, priesters, gelovigen. Brugge, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1985.

 • COUSSEMENT, Ph. Rumbeke op het einde van de 18e eeuw, in - Rollariensia, G.O.G.R.O., jg. 15 (1983-1984), pp. 17-51.

 • DAVID, D. Gedenkstenen, herdenkingsmonumenten en standbeelden in Roeselare 1830-2002, in - Mandeldal, Westvlaamse Gidsenkring, jg. 27 (2002).

 • DECORTE, B. De paardenpost in Menen, in - "'t Wingeroen", jg. 23, 1999), pp. 1-50.

 • DE BO, L.-L. Westvlaamsch Idioticon. Brugge, 1873.

 • DE FERRARIS, J. Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778). (13 dln.). Brussel, Pro Civitate-Gemeentekrediet, 1965-1976.

 • DE FLOU, K. Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch ArtesiŽ, het Land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu. 18 dln. Gent, Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, 1914-1938 (herdruk: Flandria Nostra, 1987 e.v.).

 • DEGRANDE, V. Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen. Gemeente Rumbeke (Beitem).

 • DELAMEILLEURE, F. Tracť, aanleg, financieel beheer en economische betekenis van de steenweg Brugge-Menen (1737-1765). Licentiaatsverhandeling RUGent. Roeselare, Stadsarchief, 2003, 224 pp.

 • DELBAERE, J.; DUMOULIN. 100 jaar Ste-Godelieveparochie. Beitem. 1866-1966. Roeselare, Breughel, 1966, 27 pp.

 • DELBAERE, J. Kerken en kapellen. De St.-Godelievekerk, in - Rumbeke door de eeuwen heen. Rumbeke, 1961, pp.76-79.

 • DELBAERE, J. e.a. Rumbeke door de eeuwen heen. Catalogus van geschied- en heemkundige tentoonstelling (5-13 augustus 1961). Rumbeke, Algemeen Rijksarchief, 1961, 146 pp.

 • DELBAERE, J. Beythem-kerk, in - Handelingen, K.G.O.K. Kortrijk, jg. 22 (1946-48), blz. 163.

 • DELBAERE, J. De kerk van Beythem. Kortrijk, Vooruitgang, 1950, 16 pp.

 • DELBAERE, J. Een honderdjarig jubileum te Beitem (1967), in - Handelingen, K.G.O.K. Kortrijk, jg. 35 (1966-67), 22 pp.

 • DELBAERE, J. De Meerlaan, een barriereherberg te Rumbeke (1582-1819), in - Rollariensia, G.O.G.R.O., jg. 11, 1970, pp. 135-160.

 • DELBAERE, J. Sinnesaels Kapelle te Beitem op grondgebied Moorslede, in - Iepers Kwartier, 8 (1972), nr. 4, pp. 121-125.

 • DELBAERE, J. De Veldmolen op Moorslede (= Sinnesael's molen), in - De Leiegouw, jg 5 (1963), afl. 2, pp. 158-160.

 • DELBAERE, J. De Zilverbergmolen op Roeselare, vroegere grenspaal tussen Roeselare en Rumbeke. Roeselare, Roularta, 1961.

 • DELBAERE, J. De Vossemolen van Rumbeke, in - Handelingen, K.G.O.K. Kortrijk, dl. 19 (1941), 24 pp.

 • DELBAERE, J. De Vossemolen, in - Ons Heem, jg. 11 (1953-1957).

 • DELBAERE, J. De oude molens van Rumbeke, in - Park Rumbeke. Roeselare, 1937.

 • DELBAERE, J. Bij de 50ste verjaardag van een overlijden. Louis Leyn, Rumbeke (1829-1910), in - Rollariensia, vol. 1 (1961), pp. 11-12.

 • DELBAERE, J. De bevolking van Rumbeke, in - Handelingen, K.G.O.K. Kortrijk, dl. 27 (1955), 10 pp.

 • DELBAERE, J. Oude veldkapellekens te Rumbeke, in - Handelingen, K.G.O.K. Kortrijk, dl. 19 (1941), 16 pp.

 • DELBAERE, J. Over een landelijke kruisweg en enkele veldkruisen te Rumbeke, in - Handelingen, K.G.O.K. Kortrijk, dl. 27 (1955), 18 pp.

 • DELBAERE, J. Het schoolonderwijs te Rumbeke. Deel 1. De prochie- of gemeenteschool. Deel 2. De Zondagscholen, in - Handelingen, K.G.O.K. Kortrijk, dl. 3 (1944-45).

 • DELBAERE, J. Het klooster der Zusters van Liefde van de H. Vincentius ŗ Paulo te Rumbeke, in - Handelingen, Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, dl. XXVII, (1957-1958), pp. 3-296.

 • DELBAERE, J. Een eeuw congregatie-leven te Rumbeke. Rumbeke, Tanghe, 1940, 35 pp.

 • DELBAERE, J. Den Driepikkel: paalsteen van drie bisdommen, in - Biekorf, jg. 1956, nr. 10, p. 316.

 • DELBAERE, J.; DUMOULIN. Enige bladzijden uit de voorgeschiedenis der Parochie van den Zilverberg te Rumbeke. Kortrijk, Groeninghe, 1939.

 • DE MOREAU, E. Histoire de líEglise en Belgique. 6 dln. Brussel, 1940-1952.

 • DENECKERE, B. Luchtoorlog boven BelgiŽ. Van Antwerpen tot de zee. Roeselare, Roularta Books, 2010, 208 pp.

 • DENECKERE, B. Luchtoorlog boven West-Vlaanderen, 1914-1918. Kortrijk, Groeninge, 1998.

 • DENECKERE, B. Above Ypres. The Germain Air Force in Flanders, 1914-18. Brighton, Firestep Press, 2013, 164 pp.

 • DENEWET, L. De molens van Moorslede. Moorslede, Heemkundige Kring Moorslede, 2007.

 • DENYS, D. Roeselaars Plaatskundig Woordenboek (Toponymie van Roeselare). Roeselare, 1952 (herdruk: Handzame, 1982).

 • DEPLA, S. Microtoponymie in Rumbeke. Gent, Rijksuniversiteit. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2007, 124 pp.

 • DE POTTER, F. Schets eener Geschiedenis van de Stad Rousselare. Roeselare, 1875; heruitgave Roeselare, 1975.

 • DEROO, F. Sint-Godelievekerk - Beitem. (verhandeling). Roeselare, Gidsenkring Mandeldal, 2002.

 • DEROO, F. Sint-Godelievekerk in Beitem-Rumbeke, in - Mandeldal, VZW Westvlaamse Gidsenkring, jg. 28 (2003), nr. 2, pp. 141-146; jg. 29 (2004), nr. 6, pp. 34-38.

 • DESPRIET, P. Romeinsche wegen in Zuid-West-Vlaanderen, in - De Leiegouw, jg. 25 (1983), pp. 59-77.

 • DE SEYN, E. Geschied- en Aardrijkskundig Woordenboek der Belgische Gemeenten. 2 dln. Brussel, 1964.

 • DE SCHRYVER, H. De oude landmaten in Vlaanderen. Gent, 1936 (heruitg. Staden, Familia et Patria, 2002).

 • DEWACHTER, L. Repertorium van Vlaamse gouwen en gemeenten. Heemkundige documentatie 1800-1940/1950. 6 dln. Antwerpen, De Sikkel, 1942-57.

 • DEWILDE, M. Selectieve bibliografie over de lokale geschiedenis van Roeselare en deelgemeenten Rumbeke-Beitem, Beveren en Oekene. Roeselare, Albrecht Rodenbachbibliotheek en Westflandrica, 1994, 36 pp.

 • DOCHY, B. Geschiedenis van de stad Roeselare vanaf de oudste tijden tot heden. Roeselare, 1949.

 • GELDHOF, Ph. Met de torens van Roeselare op de achtergrond. De strijd voor Roeselare tussen 28 september en 3 oktober 1918, in - DE BRUYNE M. e.a. Roeselare in de Eerste Wereldoorlog, Roeselare, 1998, jg. 1993, nr. 1, pp. 7-16.

 • GHYSELEN, S. De 'Vita Godeliph' van de monnik Drogo (1084) uit het Latijn vertaald. Tielt/Bussum, 1982.

 • GODDEERIS, J. Het oudste klooster van de Zusters van Liefde staat... in Rumbeke, in - Mandeldal, jg. 1993, nr. 1, pp. 7-16.

 • Godeliph 1084-1984, in - Vlaanderen, nr. 200 (themanummer), mei-juni, 1984.

 • GODERIS, J. Vijf waterputten op Gallo-Romeinse nederzetting, in - Rollarius, XXI, 6, 1992. pp.197-198

 • GODERIS, J. Twee Romeinse mesheften gevonden te Roeselare, in - West-Vlaamse Archaeologica, 1994. 10, pp.61-69.

 • GODERIS, J. & TERMOTE, J. Bedrijventerrein Haven. Noodonderzoek van een Romeinse landbouwnederzetting en van een Romeinse pannenbakkerij, in - West-Vlaamse Archaeologica, 1992, 8, afl. 3, pp. 62-65.

 • GODERIS, J. & VAN BRABANT, K. Noodonderzoek van een Romeinse dakpannenoven te Roeselare, in - West-Vlaamse Archeokrant, nr. 14, 1997, pp. 31-35.

 • GORISSEN, J. Toponymie van Rumbeke. Licentiaatsverhandeling. KULeuven, Fac. Germaanse Filologie, 1938, 153 pp.

 • GYSSELING, M. Inleiding tot de oude toponymie van West-Vlaanderen, in - De Leiegouw, 25 (1983) 1, blz. 39-58.

 • GYSSELING, M. Toponymisch Woordenboek van BelgiŽ, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226). 2 dln. Belgisch Universitair Centrum voor Neerlandistiek. Tongeren, 1960.

 • VAN LOON, J. Maurits Gysselings Toponymisch Woordenboek. Receptie, aanvullingen en correcties. 2008.

 • HAELEWYN, R. Oostenrijkse wegen in West-Vlaanderen. Brugge, 1971.

 • HASQUIN, H. e.a. Gemeenten van BelgiŽ. Geschiedkundig en Administratief-Geografisch Woordenboek. 4 dln. Brussel, Gemeentekrediet, 1980-81.

 • HOLEMANS, H. Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990.. 8 dln. Brussel, 1993-2005.

 • HOORNAERT, G. Post- en verkeerswezen te Roeselare door de tijden heen. 1500-1913. Aartrijke, 1995.

 • HOUTHAEVE, R. Moorslede het Lievensdorp. Izegem, 1988, pp. 252-254.

 • HOUTHAEVE, R.; LECLUYSE, N. Moorslede 1914-1918. Morsdood... en toch herboren!. Moorslede, 1997, 348 pp.

 • HUYS, V. Baekelandt, of de Rooversbende van ít Vrybusch. West-Vlaemsche legenden. Gent, A. Neut, 1860.

 • JANSSENS DE BISTHOVEN, B. Petrus Franciscus Valcke, 1708-1787, Pastoor van Rumbeke en Deken van Roeselare, in - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, jg. 121 (1984), pp. 137-147.

 • LAMBERTY, M. (red.). Twintig eeuwen Vlaanderen. 15 dln. Hasselt, Heideland-Orbis, 1972-1979.

 • LANSENS, P. Alouden staet van Vlaenderen vůůr en gedurende het leenroerig bestier. Brugge, C. De Moor, 1841.

 • LESCOUHIER, D. Geschiedenis van het Kerkelijk en Godsdienstig Leven in West-Vlaanderen. 3 dln. Brugge, Verbeke-Loys, 1926-27.

 • LESCOUHIER, D. Algemeene Lijst der EE. HH. Pastoors van al de ParochiŽn van West-Vlaanderen van 1802 tot 1930. Brugge, s.d.

 • Leven van den weleerweerden heer Petrus-Franciscus Valcke, pastoor van Rumbeke en Deken der christenheid van Rousselaere, met eene voorafgaende beschryving van Rumbeke door eenen kanonik van 't kapittel van Brugge.. Roeselare, Vanhee, 1852; herdruk door Deckmyn i.s.m. Michiel de Bruyne, Roeselare, 1976.

 • MADDENS, N. e.a. Bibliografie van de geschiedenis, taal- en volkskunde van West-Vlaanderen en de Westvlaamse gemeenten 1950-1981. 2 dln. Kortrijk, 1983-1985.

 • MAES, J. De gewezen Vossemolen van Rumbeke, in - De Belgische Molenaar, 1975, p. 261.

 • MAES, J. Vlaamse windmolens. Rumbeke en Wachtebeke, in - De Belgische Molenaar, jg. 62 (1967), pp. 127-128.

 • MAES, J. Nog Moorsleedse molens, in - De Belgische Molenaar, jg. 62 (1967), pp. 60-61.

 • MAES, J. Verdwenen Ledegemse molens, in - De Belgische Molenaar, 1969.

 • MUSSELY J.; BUYSSCHAERT, J. Geschiedenis van Ledeghem. Kortrijk/Brugge, Flandria, 1912 (heruitgave: Handzame, Familia et Patria, 1976).

 • MUYLAERT, F. e.a. Kerken in West-Vlaanderen, 1. Parochiekerken, decanaten Izegem, Lichtervelde, Roeselare, Staden, Tielt, Torhout. s.d., pp. 67-69.

 • MUYLAERT, F. Roeselare door de jaren heen. Hooglede, Vanhoutte, 1989.

 • MYLLE, G. Cronike van de Stamboom Mylle. Sint-Amands, 2000, 358 pp.

 • Parochiekerk St.-Godelieve, in - Bouwen door de eeuwen heen, Kanton Roeselare. Turnhout, Brepols, 1999, pp. 498-499.

 • PEENE, W. Genealogisch vademecum : Rumbeke voor 1650. 2 dln. s.l., 1991.

 • PEENE, W. Status animarum Rumbeke 1750. Gistel, 1981.

 • PEENE, W. Status animarum Rumbeke 1766. Gistel, 1985.

 • PLOVIE, R. Sint-Lodewijksschoool Beitem 1881-1981. Ledegem, 1981.

 • POPP, Ph.-C. Atlas cadastral parcellaire de la Belgique. Province de Flandre Occidentale. Brugge, 1856.

 • ROOSE-MEIER, B. Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Roeselare. Brussel, 1977, pp. 31-32.

 • Rumbeke door de eeuwen heen. Catalogus van een tentoonstelling (5-13/08/1961). Rumbeke, 1961, 168 pp.

 • SABBE, E. De Belgische vlasnijverheid. 2dln. Kortrijk, Vlasmuseum, 1975.

 • SANDERUS, A. Verheerlykt Vlaendre (Flandria Illustrata). Handzame, 1974.

 • SLOSSE, L. Oorlogsdagboek van Rumbeke in 1914-1918. Brugge, Genootschap voor Geschiedenis, 1962, 228 pp.

 • STES, B. De paardenpost in Menen, in - "'t Wingeroen", jg. 4, april 1980, pp. 11-16.

 • STICHELBAUT, B.; CHIELENS P. De oorlog vanuit de lucht. Het front in BelgiŽ 1914-1918. Brussel, Mercatorfonds, 2013, 352 pp., 500 ill.

 • TANGHE, G.-F. Parochieboek van Ardooie, Kachtem, Moorslede, Oostnieuwkerke, Winkel-St.-Elooi, Oekene, Rumbeke, Rolleghem-Kappelle. Handzame, Familia et Patria, 1975, 401 pp.

 • TANGHE, G.-F. Leven van den weleerwaarden heer Petrus-Franciscus Valcke, pastoor van Rumbeke en deken der christenheid van Rousselaere met een voorafgaende beschryving van Rumbeke. Roeselare, Vanhee, 1852 (heruitgave: Roeselare, Deckmyn, 1976), 106 pp.

 • TAVERNIER, G. De Koolbrandershoek, de familie De Meyere en de bende van Bakelandt, in - "Vlaamse Stam", jg. 49, nr. 5 (september-oktober 2013), pp. 445-450.

 • TAVERNIER, G. Het duistere verleden van het Houthulstbos: Geschiedenis van de boskanters uit de omgeving van het Houthulstbos (18e-19e eeuw). Brugge, 2011.

 • TAVERNIER, G. Bezemmakers in de kasselrij Ieper begin 18de eeuw, in - "Westhoek", 2012, nr. 2, pp. 203-227.

 • TOP, S. De bende van Bakelandt in de geschiedenis, de literatuur, het volkslied en het volksverhaal. Kortemark-Handzame, 1983.

 • VAN BRABANT, K. Een Romeinse dakpanoven te Roeselare. Bijdrage tot de studie van de dakpanproductie in BelgiŽ, aanleunend bij de geldende typologieŽn in Noordwest-GalliŽ. Licentitaatsverhandeling KULeuven, Fac. Letteren (Dep. Archeologie, Kunstwetenschappen en Musicologie), 1994.

 • VANCOLEN, P. e.a. Catalogus van het Fonds Leopold Slosse. Dl. 1 : Collecties rond Kortrijk en West-Vlaanderen.. Kortrijk, Stadsbibliotheek, 1991, XVII + 681 pp.

 • VAN DEN WEGHE, M. Geschiedenis van Moorslede. (an. herdruk). Handzame, Callewaert-de Meulenaere, 1977.

 • VANDEPUTTE, O. (red.) Gids voor Vlaanderen. Tielt, Lannoo, 2007.

 • VAN HOUTTE, J. A. (red.) Algemene Geschiedenis der Nederlanden. 12 dln., 1949-1958.

 • VAN LANTSCHOOT, P. De oude akkermaten van Vlaamsch-BelgiŽ, met taal- en geschiedkundige nota's. Dendermonde, 1927.

 • VANNIEUWENHUYSE, J. (red.) Goed garen gesponnen? Industrialisatie in de provincie West-Vlaanderen, 1800-1940. Brugge, 1998.

 • VERHULST, A. Landschap en landbouw in Middeleeuws Vlaanderen. Brussel, Gemeentekrediet, 1995.

 • VERMEIRE, M. Geschiedkundige schets van West-Vlaanderens landbouw. Brugge, Verbeke-Loys, 1935.

 • VERWIJS, E.; VERDAM, J. Middelnederlandsch woordenboek. (herdruk in 11 delen). Den Haag, 1969-1971.

 • VIAENE, E. De wegen van Brugge naar Parijs volgens de Brugse Wegwijzer van 1400, in - "Biekorf", jg. 66, (1965), pp. 1-5.

 • WARLOP, E. Wapenboek van Vlaanderen. Handzame, Familia et Patria, 1972.

 

   Disclaimer    © Copyright 2014- . Alle rechten voorbehouden. Contact: willem.wylin@telenet.be